Όροι & Προϋποθέσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτου

Κρατήσεις: Παρά το ότι διαθέτουμε πολλές κατηγορίες αυτοκινήτων στον στόλο μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μία συγκεκριμένη μάρκα, μοντέλο ή τύπο καυσίμου. Το όχημα που παρουσιάζεται στον ιστότοπο και στην επιβεβαίωση της κράτησής σας, είναι ενδεικτικό της κατηγορίας και μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο αυτοκίνητο όμοιο, της ίδιας κατηγορίας για την οποία κάνατε την κράτηση.

Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, σας παρέχουμε άλλο αυτοκίνητο όμοιο με αυτό που έχετε ενοικιάσει, ή αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, σας παρέχουμε άλλο από την επόμενη αμέσως κατηγορία (εκτός αν η ζημία ή το ατύχημα οφείλεται αμέλεια ή χρήση του οχήματος που αντίκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου).

Οδηγός: Ελάχιστο αποδεκτό όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη για όλες τις κατηγορίες Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδηγήσεως τουλάχιστον για 1 έτος.
Μόνο οι οδηγοί που αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχουν δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο.

Νεότερος Οδηγός
Η GONIDIS CARS δέχεται νεώτερους οδηγούς, με επιπλέον ημερήσια χρέωση 6 ευρώ ανά οδηγό και μέγιστη χρέωση 40 ευρώ ανά ενοικίαση για κάθε οδηγό, για την κάλυψη των ακριβότερων ασφαλίστρων που ισχύει από τις ασφαλιστικές
εταιρείες.

Επιπλέον οδηγοί
Επιπλέον οδηγοί μπορούν να προστεθούν στο συμφωνητικό ενοικίασης. Η GONIDIS CARS επιτρέπει τον 1ο επιπλέον οδηγό χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση περισσότερων οδηγών, σύμφωνα με την πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως και στο δικό σας όχημα, η ασφάλιση περισσότερων οδηγών έχει υψηλότερο κόστος, έτσι θα υπάρξει χρέωση επιπλέον οδηγού 2 ευρώ/ημέρα ενοικίασης.

Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με το οποίο προσκομίζεται υποχρεωτικά και το δίπλωμα που έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής τους.

Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση προπληρώνεται και εξοφλείται σε κάθε περίπτωση κατά την παράδοση του αυτοκινήτου στον ενοικιαστή.
Η GONIDIS CARS δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες (π.χ. VISA / MASTERCARD /AMEX).
(* ) VISA, MasterCard and American Express are accepted.
(**) Ηλεκτρονικές κάρτες όπως αυτές που αναγράφουν «electronic use only» δεν γίνονται.

Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις ή άλλες παραβάσεις προκύψουν κατά την διάρκεια της μίσθωσης επιβαρύνουν τον ενοικιαστή καθώς και 30 ευρώ εφάπαξ για έξοδα φακέλου.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η βασική χρέωση αφορά χρονική περίοδο μίας ημέρας (περίοδο 24 ωρών από τηνστιγμή παραλαβής από εσάς του αυτοκινήτου) και περιλαμβάνει :
● Απεριόριστα χιλιόμετρα
● 2ο οδηγό δωρεάν
● 24ωρη οδική βοήθεια
● Ασφάλεια προς τρίτους με απαλλαγή (C.D.W)
● Φόρους και τέλη
Όλες οι χρεώσεις μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α

Ακυρώσεις
Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα γραφεία της GONIDIS CARS.
Σε περίπτωση ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την GONIDIS CARS μέσα στο άνω χρονικό όριο πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, επιστρέφεται όλο το ποσό.
Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό δεν επιστρέφεται.

Αλλαγές στην κράτηση
Μπορείτε να αλλάξετε την κράτησή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη παραλαβή του αυτ/του, ώστε να διασφαλίσετε την διαθεσιμότητα για τον τόπο και χρόνο της κράτησης.

Αλλαγές κατά την παραλαβή του οχήματος
Αν θέλετε να αλλάξετε την κράτησή σας κατά την παραλαβή του αυτ/του, για παράδειγμα να ενοικιάσετε μεγαλύτερο όχημα ή να αλλάξετε την ημερομηνία επιστροφής του αυτ/του, θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, και θα υπάρξει διαφορετική χρέωση, ανάλογα με το νέο μοντέλο που θα επιλέξετε και τη διάρκεια της μίσθωσης.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας: Επιβάρυνση 25€
Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμού:
α) Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Οι παραδόσεις – παραλαβές εντός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας σε ξενοδοχεία ή άλλα σημεία, εντός του κέντρου των Αθηνών παρέχονται από την GONIDIS CARS δωρεάν, πλην των σταθμών τρένων, λεωφορείων.
β) Αεροδρόμιο : Για την παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου εντός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας η χρέωση είναι 20 ευρώ.
Για την παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου εκτός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας η χρέωση είναι 25 ευρώ.
γ) Λιμάνι Πειραιά : Για την παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου εντός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας η χρέωση είναι 15 ευρώ.
δ) Λιμάνι Ραφήνας : Για την παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου εντός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας η χρέωση είναι 20 ευρώ.
Για την παράδοση ή παραλαβή του αυτοκινήτου εκτός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας η χρέωση είναι 25 ευρώ.

Σημειώστε ότι για τις παραδόσεις σε λιμάνι ή αεροδρόμιο είναι απαραίτητο να μας έχετε γνωστοποιήσει για μεν το αεροδρόμιο τον αριθμό πτήσης και την ώρα άφιξης, για δε το λιμάνι το όνομα του πλοίου, την πύλη στην οποία φθάνει και από πού έρχεται. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ εκτός κέντρου Αθηνών.
Οι παραδόσεις – παραλαβές εκτός του κέντρου των Αθηνών επιβαρύνονται ανάλογα την περιοχή και τον ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο της εταιρείας, με ελάχιστη χρέωση 5 ευρώ και μέγιστη 50 ανάλογα την χιλιομετρική απόσταση.

Χιλιόμετρα : Η ενοικίαση αφορά απεριόριστα χιλιόμετρα από την πρώτη ημέρα ενοικίασης , σε κάθε περίπτωση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Το όχημα θα είναι κρατημένο και διαθέσιμο για εσάς. Στην περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει μία ώρα μετά από την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, ή στην περίπτωση που η παραλαβή είναι προγραμματισμένη στο αεροδρόμιο μία ώρα μετά την προγραμματισμένη άφιξη της πτήσης σας (μόνο εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει τον αριθμό πτήσης), η GONIDIS CARS διατηρεί το δικαίωμα να χαρακτηρίσει την κράτηση «ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ» και δεν διατηρεί καμία υποχρέωση να διατηρήσει το όχημα σε κράτηση ούτε να σας επιστρέψει το ποσό
που τυχόν έχετε προπληρώσει.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το ενοικιαζόμενο όχημα πρέπει να επιστραφεί κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας των γραφείων της GONIDIS CARS. Αν επιστρέψετε το όχημα εκτός ωρών λειτουργίας των γραφείων, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τις οδηγίες του υπεύθυνου τις GONIDIS CARS σχετικά με την επιστροφή εκτός ωρών λειτουργίας, και το όχημα παραμένει υπό την δική σας αποκλειστική ευθύνη μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν τα γραφεία της GONIDIS CARS. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οδηγίες, το όχημα παραμένει στην πλήρη ευθύνη μας μέχρι η GONIDIS CARS να φτάσει σε αυτό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής κανενός χρηματικού ποσού σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο επιστρέψετε το αυτοκίνητο πριν από τηνημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο συμφωνητικό ενοικίασης.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Οι τιμές ενοικίασης των οχημάτων ανά ημέρα αφορούν διάρκεια 24 ωρών ξεκινώντας από αρχή της ενοικίασης. Η GONIDIS CARS επιτρέπει την επιστροφή του αυτοκινήτου μιάμισυ (1 ½) ώρα μετά το πέρας της προσυμφωνημένης διάρκειας ενοικίασης, χωρίς επιπλέον χρέωση. Αν το αυτοκίνητο επιστραφεί μετά το πέρας της ώρας αυτής, επιβαρύνεστε με χρέωση μίας επιπλέον ημέρας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ :
Το όχημα επιστρέφεται κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα και στον τόπο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμφωνητικό με ποσότητα καυσίμου ίση με την ποσότητα που είχε κατά την ώρα παραλαβής από εσάς του οχήματος, η οποία αναγράφεται στο μισθωτήριο συμφωνητικό σας και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερο από 1 /4. Στην περίπτωση που επιστρέψετε το όχημα με περισσότερο καύσιμο η GONIDIS CARS δεν σας επιστρέφει τη χρηματική διαφορά. Αν το όχημα επιστραφεί με καύσιμο λιγότερο από αυτό με το οποίο σας παραδόθηκε θα πρέπει να καταβάλλετε τη διαφορά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ μπορεί να περιλαμβάνουν :
● Προσωπική Ασφάλιση (PAI)
● Χρέωση καυσίμου
● Πλήρης ασφάλιση
● Νέος οδηγός
● Επιπλέον οδηγός
● Καθυστερημένη επιστροφή
● Ειδικός καθαρισμός αυτοκινήτου
● Διόδια ή χρεώσεις κλήσεων που μπορεί να αφορούν παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή/και παράνομη στάθμευση του οχήματος κατά την διάρκεια της ενοικίασης.

Σύστημα πλοήγησης(GPS):Η χρέωση για το Gps είναι 10 ευρώ για ενοικιάσεις 1-3 ημέρες. Από την 4η ημέρα και μετά υπάρχει χρέωση 3 ευρώ/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 30 ευρώ/ενοικίαση. Σε περίπτωση ζημίας, καταστροφής ή απώλειας η χρέωση είναι 100 ευρώ.
Παιδικό κάθισμα: Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 15 ευρώ για ενοικιάσεις 1-3 ημέρες. Από την 4η ημέρα και μετά υπάρχει χρέωση 3,50 ευρώ/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 35 ευρώ/ενοικίαση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής η χρέωση είναι 150 ευρώ.
Παιδική θέση (booster) Η χρέωση για παιδικό κάθισμα (booster) ορίζεται στα 10 ευρώ για ενοικιάσεις 1-3 ημέρες. Από την 4η ημέρα και μετά υπάρχει χρέωση 3 ευρώ/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 30 ευρώ/ενοικίαση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής η χρέωση είναι 100 ευρώ.
Αλυσίδες χιονιού: Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού ορίζεται στα 10€/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 80€/ενοικίαση.

Μετάβαση του ενοικιαζόμενου οχήματος εκτός Ελλάδος
Επιτρέπεται μόνο υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις :
Η κράτηση γίνεται μόνο κατόπιν επικοινωνίας και μόνο για γκρουπ έως και Ε.
Μόνο με γραπτή άδεια από την GONIDIS CARS και όχι απλή κράτηση.
Πληρωμή μόνο με πιστωτική κάρτα.
Ο μισθωτής θα πρέπει να είναι κάτοχος κάρτας American Express ή Diners Club
Ο μισθωτής θα πρέπει να πληρώσει για επιπλέον ασφάλεια κλοπής.
Το όχημα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα από τον μισθωτή
Η GONIDIS CARS χρειάζεται 3 εργάσιμες ημέρες για την έκδοση πράσινης κάρτας καθώς και την ασφάλιση κλοπής. Το κόστος για αυτά είναι 130 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για γκρουπ έως D και 150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για κατηγορία E. Για πολυμορφικά και βαν το κόστος είναι 230 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Τα βαν 7+ θέσεων απαγορεύεται να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδος προς άλλη χώρα.
Γραπτή συναίνεση της GONIDIS CARS απαιτείται επίσης προκειμένου το ενοικιαζόμενο όχημα να ταξιδέψει με πλοίο εντός Ελλάδας.
Σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εκτός των συνόρων της Ελλάδας, η GONIDIS CARS καμία υποχρέωση δεν έχει για την αντικατάσταση αυτού στον μισθωτή.

ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής συμβάντος της αστυνομίας.
Υποχρεούται να καλέσει άμεσα τόσο την τροχαία όσο και την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος που παρέχει η ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και να περιμένει όσο χρειαστεί για να φθάσουν στον τόπο του ατυχήματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει από τον τόπου ατυχήματος πριν την καταγραφή του συμβάντος, λήψη φωτογραφιών κ.λπ. επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο αντισυμβατική συμπεριφορά παύει αυτόματα να ισχύει η ασφαλιστική του κάλυψη και είναι υπόχρεος να αποζημιώσει εξ ολοκλήρου την GONIDIS CARS για οποιαδήποτε τυχόν προκληθείσα ζημία τόσο στο όχημα της εταιρείας όσο και προς τυχόν τρίτους.
Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του πελάτη μας, επιβαρύνεται επιπλέον με 30€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα :
Έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) του οχήματος της GONIDIS CARS CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου, άνω του ορίου της απαλλαγής πλέον Φ.Π.Α., (500 – 1500 ευρώ) ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου όπως αυτή αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η συμμόρφωση με όλους του όρους της σύμβασης μίσθωσης.
Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, καθώς και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων
Μπορείτε να ζητήσετε επέκταση της ασφάλισης του οχήματος :
Προσωπικό ατύχημα (PAI): καλύπτει τους δηλωμένους στο μισθωτήριο συμφωνητικό οδηγούς του οχήματος.
Χρέωση PAI : 2 ευρώ/ημέρα
Ασφάλεια Κλοπής (ΤΡ) : Σας καλύπτει για απώλεια ή ζημία στο όχημα της GONIDIS CARS, μερών ή εξαρτημάτων αυτού, λόγω κλοπής ή απόπειρας κλοπής ή βανδαλισμό.
Χρέωση ΤΡ : 4 ευρώ/ημέρα
Πλήρης ασφάλιση : Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου
Χρέωση πλήρους ασφάλισης
15€ more than CDW, for every rental day for groups A to E1
● 25€ more than CDW, for every rental day for group Ε1+
● 30€ more than CDW, for every rental day for group J*
● 40€ more than CDW, for every rental day for group MPV, 8seats, 9seats
Απαραίτητη προϋπόθεση, για την κάλυψη από όλες τις ανωτέρω ασφαλίσεις, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η συμμόρφωση με όλους του όρους της σύμβασης μίσθωσης. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένωνΚύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας, όπως για παράδειγμα : οδήγηση σε μη εγκεκριμένες οδούς ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, μολυσμένο καύσιμο, απώλεια κλειδιών, πρόκληση ζημιών σε έξτρα εξοπλισμό όπως gps, παιδικό κάθισμα ή άλλο παρόμοιο.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τα αυτοκίνητα της GONIDIS CARS καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Στοιχεία επικοινωνίας σας δίνονται κατά την παραλαβή τουαυτοκινήτου.
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος για παράδειγμα (μηχανική βλάβη, φυσική καταστροφή, βανδαλισμό ή κλοπή), θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρείας μας το συντομότερο δυνατό. Εμείς θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και αν χρειάζεται το όχημά σας είτε θα επιδιορθωθεί από μηχανικό της εταιρείας μας ή θα μεταφερθεί στον πλησιέστερο σταθμό από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του οχήματος άμεσα, θα σας αντικαταστήσουμε το όχημα με άλλο

×

How can we help you?

× Chat